Oğlak ve Kova Burcu Falları

indirSınavları kibir, güç, iktidar üzerine olan Oğlakların ve Kovaların kendi gezegenlerindeki esmaları Allah’ın yüceliğini idrak etmeleri amacıyla kullanmaları, onların şan ve şereflerini, güç ve iktidarlarını artıracaktır. Bu güzelliklere sahip olduklarında fal bak denince gücün ve kudretin Allah’tan onlara armağan edildiğini daima hatırlarında tutmalıdırlar.

Karşıt grubu olan Ay ve Güneş gezegenlerinin esmalarından faydalanarak maneviyatlarını ve şükürlerini güçlendirmelidirler. Mesela Ay saatlerinde “El Batın” esmasını, Güneş saatinde “Eş Şekür”, “Es Selam” esmalarını zikretmek Oğlaklara ve Kovalara ve Satürn etkisindekilere çok iyi gelecektir.

Allah’ın, “Er Rahman” sıfatının kozmik ışınlan tüm gezegenlerden akış yapar çünkü bu sıfat yaradılışı programlama sıfatıdır. Tüm burç mensuplarının ‘Ya Rahman” sıfatını zikretmeleri, kader yani yaşam programlarını biçimlendirmede çok faydalı olacaktır.

ER burcun psikolojik ihtiyaçları birbirinden farklı olduğu gibi, Tarot falı ve aşka ilişkin tutumları da birbirinden farklıdır. Ancak bazı burçların doğaları itibariyle birbirleriyle uyumlu olduklarını söylemek mümkündür. Özellikle aynı elemente mensup olan burçlar hem sembolize et tikleri psikolojik ihtiyaçlar hem de doğaları bağlamında birbiriyle oldukça uyumludur. Bunun yanı sıra; sıcak ve kuru doğadaki Ateş elementine ait burçlar ile sıcak ve nemli doğadaki Hava elementine ait burçlar ve de soğuk ve kuru doğadaki Toprak elementine ait burçlar ile soğuk ve nemli doğadaki Su elementine ait burçlar birbiriyle uyumludur. Bir başka deyişle, eril burçlar (Hava ve Ateş burçları) kendi aralarında, dişil burçlar da (Toprak ve Su burçları) kendi aralarında uyum sağlamaktadır.

Açılar bağlamında değerlendirildiğinde ise; aynı elemente mensup olan burç lann aralarındaki üçgen açı en yüksek düzeyde uyuma işaret etmektedir. Aynı elemente ait olan burçlann mensuplarının ilişkilerinde etkin iletişim ve uyumluluk devreye girecektir. Farklı elemente, farklı niteliğe ve farklı polariteye (eril/ dişil) mensup burçlar arasındaki 150 derecelik açı ise en yüksek düzeyde uyumsuzluğa işaret etmektedir. Mesela Kova ve Yengeç burcunun hem elementi, hem niteliği, hem de polaritesi birbirinden farklıdır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir