Glayöl Çiçeği

Glayöllerin (ya da gla-yörler) dikilmesine nisan ayında, peşpeşe uzun bir dönem çiçek açmaları için 15 günlük aralıklarla, başlanır. Haziran ayı boyunca soğanlar, bordüre ilk ekilenler çiçek açmaya başlarken ekilebilirler.

Glayölün çiçek açan uzun üst bölümü topraktan fışkırınca, taç ağırlıklarının bitkiyi kırmasını, hava koşullarının, rüzgârın etkisiyle sapların eğrilmesini önleyecek özel destekler kullanılır.

Glayöller için iki değişik tipte destek vardır: Kazıklarla hazırlanan destek: 1,5 cm çapında, 60-70 cm uzunluğunda özel plastikten, kamıştan,’ tahta sopalardan hazırlanır. Sopalar soğanı zedelemeden bitkinin hemen yanına toprağa sokulup, plastik iplerle bitki sopalara bağlanır (bağlanırken çok sıkılma-ması gerekir). Ağ biçiminde destek: Glayölün boyu 30-40 cm’yi bulduğunda geniş gözenekli plastik ağ kullanılır; 50 cm uzunluğunda kazıklar glayöl ekilen tarhın dört köşesine çakılır ve bu kazıklara plastik ağ bağlanır.

Çiçek tarhının biçimi uygun değilse (uzun kenar ile kısa kenar arasında büyük bir fark varsa), uzun kenarda araya fazladan bir ya da iki kazık daha çakı İmal ıdır. Her metrede 1 kazık ideal ölçüdür (böylece ağ gerektiğince gerilir ve ortadan bel vermez). Ağın gerilmesi işlemi özenle yapıldıktan ve glayöller ağın deliklerinden geçirildikten sonra, bitkilerin özel korunmaları, yöresel hava koşulları gözönüne alınarak, ağ istenilen yükseklikte tutulur.

Glayöl ÇiçeğiCevap: Glayöl (Gladiolus) ÇiçeğiAnasayfa / Çiçek Türleri ve Çiçek / Glayöl çiçeği / Glayöl ...GLAYÖL ÇİÇEĞİGLAYÖL ÇİÇEĞİGLAYÖL ÇİÇEĞİGlayöl -Alata Zambağı – Kılıç Çiçeği- Düğün Çiçeği ...Pembe glayöl çiçeği / Glayöl çiçeği ResimleriGLAYÖL ÇİÇEĞİGlayöl Çiçeği Resimleri – Çiçekstra, Çiçek

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir